tags: luhan + hannie + exo + exom +
tags: luhan + d.o + kyungsoo + baekhyun + chanyeol + kris + suho + sehun + kai + chen + xiumin + tao + lay + exo + exo k + exo m + wolf + fun +
tags: baekhyun + chanyeol + exok + exo + suho + chanbaek + baekyeol +
tags: luhan + hannie + exom + exo + gwiyomi +
tags: lay + luhan + kris + chen + xiumin + exom + exo + wolf + tao +
tags: Chen + Lay + exo + exom +
tags: luhan + xiao + exom + exo + sm town +
tags: luhan + xiaolu + exom + exo + aegyo +
» Đánh đu

dazzlingtea:

Muahờhờ , sờ pam đê , tung tăng bên này đê ss ớiiiiii =)))))))))))))))))

mỗi lần trà lời đều phải dư lày à??? :|